På talefot med døden – beretninger om livet

Av Unni Ranheim

Hvorfor er det så vanskelig å snakke om døden? I boken På talefot med døden – beretninger om livet, har femten sjenerøse mennesker åpnet sine hjerter slik at vi kan få dele noen av deres innerste tanker, følelser og opplevelser om livet og døden. De har på ulike måter vært nødt til å forholde seg til døden, enten ved at de selv har en alvorlig sykdom, at de har mistet en av sine kjære, eller at de selv har vært døden nær. De reflekterer også over om livssyn og tro påvirker deres forhold til døden.

ISBN nr. 978-82-995508-1-5
Utgitt: 2004
Foto: Rita Aglen m.flere.
Design: Geir Esben Østbye
Om forfatteren
Bokomtale

Hvorfor er det så vanskelig å snakke om døden? I boken På talefot med døden – beretninger om livet, har femten sjenerøse mennesker åpnet sine hjerter slik at vi kan få dele noen av deres innerste tanker, følelser og opplevelser om livet og døden. De har på ulike måter vært nødt til å forholde seg  til døden, enten ved at de selv har en alvorlig sykdom, at de har mistet en av sine kjære, eller at de selv har vært døden nær. De reflekterer også over om livssyn og tro påvirker deres forhold til døden. Men selv om døden står meget sentralt i denne boken, så er det livet det handler om. Det er derfor de har sagt ja til å være med. De ønsker at vi andre, vi som ennå ikke har fått den erfaringen de har, skal kunne lære noe av deres historier slik at vi kan få et bedre liv.

«Det er aldri tungt å dø for den som vel har levet», sa presten Petter Dass (1647-1707).