Ventilasjon

Av Svein Erik Ulverud

Dette er en praktisk håndbok som tar for seg ventilasjon med tanke på effektiv og miljøriktig bruk av energi,
samt hvordan ventilasjonsanlegg kan bidra til et godt inneklima.

Driftsledere, ventilasjonsteknikere, entreprenører og rådgivende ingeniører
som har kjøpt denne håndboken, melder tilbake at boken brukes som
oppslagsverk i det daglige arbeidet med prosjektering, bygging og
vedlikehold av ventilasjons- og klimaanlegg.
Formålet med boken er ikke å bevise fysiske prosesser, men at den skal
være en håndbok for bruk i det daglige arbeidet.

De som ønsker å gå videre og studere de fysiske prosessene på et mer
teoretisk nivå, vil også ha glede av boken som en innføring.
Det er lagt vekt på systemforståelse men boken inneholder også de
viktigste formlene man trenger til daglig bruk.

Bokens hovedkapitler er:
 Historikk
 Termisk inneklima og luftkvalitet
 Dimensjonering av friskluftmengder, myndighetskrav, dimensjonering
ved kjøling og befuktning/avfuktning.
 Mekanisk ventilasjon, prinsipper og metoder
 Naturlige og hybride ventilasjonssystemer
 Transport av luft
 Kanalsystemet
 Varmegjenvinnere
 Tilførsel og avtrekk i rommet.
 h-x diagrammet

 

Les mer om forfatteren

 

Boken kan bestilles som enkeltbok eller som klassesett. Ved kjøp av klassesett (min. 10 eks) i samlet bestilling og fakturering, gis 10 % rabatt.

Vi må dessverre forhåndsfakturere boken ved private bestillinger.
Skoler, firmaer og offentlige etater får tilsendt faktura.

Boken har samme bestillingsreferanse som før:
ISBN: 978-82-995508-4-0 versjon 2020
Ny pris: 325,- kr + porto
BESTILLES DIREKTE PÅ EPOST: uranusforlag@uranusforlag.no