Ventilasjon

Av Svein Erik Ulverud

Endelig kan forlaget tilby en ny, utvidet og sterkt revidert utgave av den poplære Ventilasjonsboken.
Boken har økt fra 111 til 170 sider på grunn av utvidet behandling av flere tema. Forfatteren har ajourført boken i forhold til Plan- og bygningslovens nye veiledning med nye lydkrav, nye krav til elektriske motorer, ny NS3031, med mere.
Tidligere kapitler er omarbeidet og utvidet, som for eksempel kapitlet om lyd, kanaler, luftmålinger og varmegjenvinning.
Boken handler om ventilasjon ut fra hensynet til effektiv og miljøriktig bruk av energi, og om hvordan ventilasjonsanlegg kan bidra til et godt inneklima.
Formålet med boken er ikke å bevise fysiske prosesser, men forfatteren ønsker at den skal være et oppslagsverk for bruk i det daglige arbeidet.

Boken brukes også i undervisning på videregående skoler, fagskoler og i høyskoler.
Det er lagt vekt på systemforståelse, men boken inneholder også de viktigste formlene man trenger til daglig bruk.
Vi gjør oppmerksom på at myndighetskravene stadig endres og det er brukerens/leserens plikt til enhver tid å holde seg oppdatert på gjeldende lovverk.

 

Les mer om forfatteren

Dette er en håndbok som tar for seg ventilasjon med tanke på effektiv og miljøriktig bruk av energi, samt hvordan ventilasjonsanlegg kan bidra til et godt inneklima.

Boka har følgende hovedkapitler:

Atmosfærisk og termisk inneklima.               Dimensjonering av luftmengder.
Ventilasjonsprinsipper.                                      Lufttilførsel og avtrekk i rommet.
Luftinntak og avkast.                                            Filtrering.
Varmegjenvinnere.                                                Varme og kjølebatterier.
Transport av luft.
Kanalsystem og dimensjonering av kanaler.
Måling av luftmengder i kanaler.                    Lyd i ventilasjonsanlegg.
h-k-diagrammet med definisjoner.

Boken kan bestilles som enkeltbok eller som klassesett. Ved kjøp av klassesett (min. 10 eks) i samlet bestilling og fakturering, gis 10 % rabatt. Lærere som bestiller klassesett kan også bestille en cd med figurene i pdf-format. til kr 100,-.

Vi må dessverre forhåndsfakturere boken ved private bestillinger.
Skoler, firmaer og offentlige etater får tilsendt faktura.

Boken har samme bestillingsreferanse som før:
ISBN: 978-82-995508-4-0 versjon 2014
Ny pris: 325,- kr + porto
BESTILLES DIREKTE PÅ EPOST: uranusforlag@uranusforlag.no