Svein Erik Ulverud

Svein Erik Ulverud har siden 1986, i tillegg til egen rådgivingsvirksomhet, vært engasjert av Olje- og Energidepartementet ved Opplysningsaksjon for enøk, som hovedlærer, forfatter av kursmateriell og ansvarlig for komplette kursopplegg innenfor området energi og miljø. Medforfatter av fagboken «Enøk i bygninger» sammen med NTNU. Forfatter av opplysnings- materiell innenfor energi og miljø til publikum. Utarbeidet undervisningshefter til ulike bransjekurs innenfor samme fagområder. Med i arbeids- gruppen i MEIS, (miljø, energi og inneklima i skolen), og medforfatter til undervisnings- opplegget for videregående skole. Faglig ansvarlig for kampanjen ENØK 92. Har gjesteforelest ved NTNU flere ganger. Underviser og har utarbeidet kursopplegg i Plan- og bygningslovens Kap. VIII, Miljø og helse for NVE’s operatør Ofe as.

Prosjektleder, medforfatter, hovedlærer og sensor i Enovas kompetansegivende etterutdanningskurs for ingeniører ”Energibruk i bygg” fra 2003.